Cityscapes

 

Göç Rotası–Üçlü gizle doludur……borges

“Göç yolları” yabancı veya göçmen olmakla başka birisi olmak ve tuhaf  olmak arasındaki bağları göstermeye çalışan bir iştir.
Enstalasyonun kağıt resim kısmını oluşturan “üçlü gizle doludur” adlı çizimde ,mobilasyon , taşınma , yerleşmeye  referans olarak bir anlatı kurgulanmıştır .İnsan ve yaratık figürlerinin eşyalarla birlikte boşluğa keyfiyetle yayılışı resimin
Genel yapılış yöntemini  oluşturmaktadır. Çizim üç kısımdan oluşur ve  genel anlamı ile  kaplamak  ,kaplayarak yayılmak izleği kullanılmıştır . Kaplamak ile işgal etmek iki öğe olarak birbirini tamamlar. Grotesk bir anlatıyı kullanarak,hayal i bir atmosfer oluşturan  resimde gösterilen  yaratıklar aracılığı ile içgüdülerin hakim olduğu insan olmayanın  vurgulandığı  bir dünya ironiyle gösterilir.Hayvan olma ,saf bir amaçsızlıkla yer değiştirmek  ve yerleşimler  kurmak  resimdeki binaların inşa yöntemini oluşturan fikirdir..

Üç boyutlu işler gündelik kullanıma ait mobilya  nesneleri ile daha büyük kullanım nesnesi olan mimari strüktürler arasındaki bağları inceler onların insan için olan dünyasal değerleri ile oynar .

Tıpkı resimde olduğu gibi kolaj malzemesi bu defa gerçek eşyaların üzerine de yayılır  ve eşyaların  üstünü örterek onlarıda kaplar. nesnelerin görüntüsünü basitçe değiştirmeye yeltenen bu tavır
Yerleşmenin temel elemanlaerı olan domestik eşyaları Gelip geçici şekilde  kaplayarak göç ile yer değiştirmenin aynı zamanda temel  nesnelerin de anlam değiştirmesi olduğuna işaret eder.

Mustafa Pancar

 

 

#